NOWA UKRAINA - НОВА УКРАЇНА


 

 

Strona główna
Zeszyt bieżący
Archiwum
Wydarzenia
Zamów zeszyt
Kontakt

 

 

 

 

 

 

horizontal rule

Wydarzenia, recenzje

bullet
Wyjazd do Uniwersytetu Narodowego w Czerniowcach

3 grudnia 2010 r. w Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach odbyło się podpisanie aneksu do umowy o współpracy między Instytutem Stosunków Międzynarodowych PWSW a uniwersytetem czerniowieckim.

Ze strony PWSW w spotkaniu uczestniczyli: prorektor ds. inwestycji prof. Jan Malczewski, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych prof. Jarosław Moklak i kierownik organizacyjny PWSW mgr Andrzej Paniw.

Obecny był także dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Artur Patek, który podpisał odrębną umowę o współpracy z uniwersytetem w Czerniowcach.

Stronę ukraińską reprezentowali: prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. Jurij Łopatynśkyj oraz profesorowie Wydziału Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych: prof. Jurij Makar, prof. Anatolij Kruhłaszow, prof. Tadej Jaceniuk, prof. Władysław Strutyński (równocześnie przewodniczący Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza oraz dyrektor Domu Polskiego w Czerniowcach).

Strony podjęły decyzję o zacieśnieniu współpracy w zakresie wspólnych inicjatyw wydawniczych oraz wymiany studentów.

Po oficjalnych rozmowach odbyła się publiczna prezentacja najnowszego zeszytu czasopisma „Nowa Ukraina” wydawanego przez PWSW i UJ.
Źródło: http://www.pwsw.pl/aktualnosci-stosunki-miedzynarodowe/id1770,Wyjazd-do-Uniwersytetu-Narodowego-w-Czerniowcach.html

Czerniowce, 3 grudnia 2010 r.

Spotkanie w Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach

Czerniowce, 3 grudnia 2010 r.

Spotkanie w Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach

Czerniowce, 3 grudnia 2010 r.

Po lewej: dr I.Mrelnyczuk (Czerniowce), po prawej: prof. W. Strutynski (dyrektor Domu Polskiego), dalej prof. T. Jaceniuk (Czerniowce)

Czerniowce, 3 grudnia 2010 r.

Od lewej: prof. A. Patek, dyr.Instytutu Historii UJ, prof. J. Malczewski, prorektor PWSW, dr hab. J. Moklak, UJ oraz prof. A. Kruhlaszow i prof. J.Makar (Narodowy Uniwersytet w Czerniowcach)

Czerniowce, 3 grudnia 2010 r.

Studenci Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach

Czerniowce, 3 grudnia 2010 r.

Pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach

 
bulletKijów: Ambasada RP. Prezentacja zeszytu "Nowej Ukrainy" poświęconego Hołodomorowi 1932-1933.

           21 października 2009 r.
          "
Uczeni, publicyści, tłumacze, analitycy, dziennikarze po raz pierwszy w formacie Okrągłego Stołu (jak zaznaczył we wstępnym słowie
          ambasador Jacek Kluczkowski) 21 października spotkali się w Ambasadzie RP na Ukrainie na prezentacji czasopisma „Nowa Ukraina”."

           Stanisław Panteluk, "Dziennik Kijowski", http://www.dk.com.ua/aktualnosci.php?act=aktualnosci&show=yes&page=630

bulletLwów: Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej

4 grudnia 2008 r. w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej odbyła się prezentacja czasopisma
"Nowa Ukraina" wydawanego przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków) oraz Instytut Stosunków
Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej (Przemyśl).

"Nowa Ukraina" ukazuje się od roku 2006. Wtedy to w kręgach ukrainoznawców i zarazem inicjatorów z Polski, Ukrainy,
Kanady, Niemiec, Francji oraz innych krajów powstała idea wydania dynamicznego czasopisma, upowszechniającego myśl
analityczną różnych ukraińskich ośrodków opiniotwórczych.

Prezentację poprowadził redaktor czasopisma dr hab. Jarosław Moklak (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego) i
sekratarz redakcji dr Olga Kich-Maslej (Katedra Ukrainoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński) . Wśród zapowiedzianych
gości byli: rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej prof. dr hab. Jan Draus, prorektor Uniwersytetu
Rzeszowskiego dr hab. Aleksander Bobko i dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Stanisław A.Sroka. Źródło:
http://www.lvivcenter.org/pl/chronicle/news?newsid=129
 

Jarosław Moklak i Ola Kich-Masłej

Prof. Jan Draus, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Z prawej strony Tarik Cyril Amar

Prof. Aleksander Bobko, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wystąpienie (po ukraińsku) prof. Stanisława Sroki, dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. Anatolij Kruhłaszow z Uniwersytetu im. J.  Fedkowycza w Czerniowcach i Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie

Dr Marian Mudryj. Po jego lewej stronie siedzi Ołena Arkusza, po prawej Switłana Szczudło z Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu

 

bulletKijów: Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ukrainistów

27 czerwca 2008 roku podczas Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Ukrainistów zaprezentowano
podwójny numer Nowej Ukrainy (1-2/2007)


 

Dmytro Kobrynsky prezentuje zeszyty Nowej Ukrainy

Dmytro Kobrynsky podczas prezentacji

Jarosław Moklak zapoznaje słuchaczy z najnowszym numerem Nowej Ukrainy

Jarosław Moklak podczas wystąpienia

 

bulletKraków: Promocja pierwszego numeru nowego czasopisma historyczno-politologicznego Nowa Ukraina.

13 czerwca 2006 roku o godzinie 19:00 w Sali Senackiej Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24, Kraków, odbyła się promocja pierwszego numeru
nowego czasopisma historyczno-politologicznego „Nowa Ukraina”.  Organizatorem promocji były Koło Naukowe Ukrainoznawców „Wernyhora”
UJ i Zakład Historii Europy Wschodniej UJ.

1 - Wprowadzenie Jarosława Moklaka podczas prezentacji pierwszego zeszytu Nowej Ukrainy

2 - Wystąpienie Jarosława Moklaka

3 - Uczestnicy dyskusji

4 - Od prawej: Jarosław Poliszczuk (Katedra Filologii Ukraińskiej UJ) i Włodzimierz Mokry (Katedra Ukrainoznawstwa UJ)

5 - Komentarz Włodzimierza Mokrego

6 - Od lewej: Andrzej Nowak (Instytut Historii UJ), Agnieszka Korniejenko, Anna Babiak

7 - Ola Kich-Masłej robi wywiad z Agnieszką Korniejenko dla Radia Kraków

8 - Roman Lubiniecki (Związek Ukraińców w Polsce, Kraków) i Jarosław Moklak

9 - Anna Babiak w rozmowie z Jarosławem Moklakiem

10 - W środku Dawid Gacek

11 - Pierwszy zeszyt Nowej Ukrainy w rękach studentów

bulletKijów: Pierwszy numer pisma Nowa Ukraina.

19 czerwca 2006 roku o godz. 15:00 w Sali Domu Uczonych Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie, ul. Wołodymyriwśka 45A, zaprezentowano
pierwszy numer pisma „Nowa Ukraina”. Spotkanie odbyło się pod auspicjami Instytutu Badań Europejskich i redakcji „Nowej Ukrainy”.

1 - Prowadzący prezentację: Jarosław Pełenśkyj (dyr. Instytutu Badań Europejskich NAN Ukrainy) i Ołeksandr Szmorhun (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)

2 - Wstępny komentarz Jarosława Pełenśkiego

3 - Jarosław Moklak odpowiada na pytania

4 - Uczestnicy dyskusji

5 - Głos zabiera Ołeksandr Demianczuk (Katedra Politologii Akademii Kijowsko-Mohylańskiej)

6 -Uczestnicy prezentacji; w środku Ola Hnatiuk, przedstawiciel Ambasady RP w Ukrainie

7 - Wystąpienie Oli Hnatiuk

8 - Po prezentacji Ola Kich-Masłej robi wywiad z Torstenem Lorenzem (Berlin), członkiem redakcji Nowej Ukrainy

9 - Na przyjęciu po prezentacji pisma - Jarosław Moklak, redaktor odpowiedzialny Nowej Ukrainy, w rozmowie z kijowskimi doktorantami

horizontal rule

Copyright © by Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica 2006
       
Copyright © by Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Stosunków Międzynarodowych PWSW w Przemyślu, 20072015
     Copyright © by  Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne,  Kraków
–Przemyśl,   20072015
ISSN 1895-7897
Ostatnie uaktualnienie: 06/28/15 12:09:29 PM