NOWA UKRAINA - НОВА УКРАЇНА


 

 

Strona główna
Zeszyt bieżący
Archiwum
Wydarzenia
Zamów zeszyt
Kontakt

 

 

 

 

 

 

horizontal rule

Zeszyt bieżący

W zeszycie bieżącym (nr 14/2014) przedstawiamy Państwu w całości wszystkie artykuły. Artykuły dostępne są w formie plików PDF (portable document format). Aby przeglądać, zapisywać i drukować te dokumenty wymagana jest najnowsza wersja Adobe Acrobat Reader, którą można pobrać nieodpłatnie ze strony www.adobe.com.

horizontal rule

  

Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne, Zeszyt nr 14/2014

 

Strona tytułowa, spis treści

HISTORIA I HISTORIOGRAFIA

Paweł Krokosz, Rosyjskie „nie” dla „praw i wolności” narodu ukraińskiego w XVIII w. (2)
Микола Дорошко, Історико-політичні передумови виникнення проблеми Криму в українсько-російських відносинах
Лариса Годунова, До питання встановлення російського контролю над фінансами Лівобережної України: в інтерпретаціях історіографічних джерел кінця XVII – початку XIX ст.
Юрій Телячий, Українська інтелігенція в національно-визвольному русі за часів російського Тимчасового уряду (березень – червень 1917 р.)
Ірина Василик, Сторінки української адвокатури в історичній ретроспективi
Олександра Стасюк, Україно-польські взаємини в світлі документів ОУН періоду Другої світової війни
Роман Грицьків, Польська комуністична історіографія Української Повстанської Армії
Paweł Markiewicz, Ukrainian Historical Memories and Interpretations: Volhynia 1943 and Operation ‘Vistula’ 1947
Jarosław Moklak, Yuliian Tarnovych (1903–1977) as Historian

POLITOLOGIA

Piotr Bajor, Uwarunkowania i rozwój sytuacji demograficznej Ukrainy po 1991 r.
Magdalena Maciąg, Trudna i długa droga Ukrainy do NATO
Маргарита Чабанна, Визначення диспропорційності представництва українських парламентських партій у контексті індексування інституційних засад демократії

EMIGRACJA

Jarosław Moklak,
Z dziejów emigracji chłopskiej do Ameryki Południowej. Politycy ukraińscy wobec tzw. gorączki brazylijskiej w debatach sejmu galicyjskiego, 1895-1896
Paweł Trefler,
Ukraińcy w Argentynie w latach 1947–2013

SLAWISTYKA

Оксана Блашків, Українські вчені у американській славістиці середини 20 століття: приклад Дмитра Чижевського

GOSPODARKA I NAUKA

Tomasz Filozof, Skorowidze i księgi adresowe jako źródło do poznania struktury gospodarczej Galicji Wschodniej (Wykaz firm i podmiotów gospodarczych branży naftowej w 1912 r.)
Renat Rizhniak, The Development of Academic and Technological Computerization of Education at the Institute of Cybernetics of Ukraine in the Late 20th — Early 21st Century

horizontal rule

 


Copyright © by Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica 2006
       
Copyright © by Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Stosunków Międzynarodowych PWSW w Przemyślu, 20072015
     Copyright © by  Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne,  Kraków
–Przemyśl,   20072015
ISSN 1895-7897
Ostatnie uaktualnienie: 06/28/15 12:09:29 PM